fbpx

Tin tức

Virus X Gaming Center

Dự án thiết kế phòng game đẹp mang tên Virus 1 được chủ đầu tư đến từ Thành Phố Vinh, Nghệ An kế hợp với đơn vị thi công và thiết kế Rula Architects.

Đơn vị thi công: Rula Architects

Architect: Nguyễn Trung Kiên

Year: 5/2019-7/2019

Trong chỗi hệ thống đầu tư và phát triển lĩnh vực phòng game của mang thương hiệu Virus với mô hình game Cyber độc đáo, đẹp mắt với nhiều điểm khác biệt. Như các bạn biết hiện nay hệ thống Virus của chúng tôi thiết kế tính đến cả dự án này là dự án thứ 5 mà chúng tôi thiết kế và thi công, được rải từ Bắc vào Nam.

Phòng game được thiết kế theo hạng mục Cyber hiện nay khá là phổ biến, và đó cũng là xu hướng đầu tư trong tương lai bởi dần dần quán nét cỏ, quán nét bình thường sẽ mất đi và thay thế vào đó là hạng mục Cyber kết hợp với dịch vụ ăn uống, coffe.

Rula chúng tôi hiện nay đang nhận thiết kế và thi công chỗi dự án mang tên Virus với nhiều nhà đầu tư khác nhau nhưng bản chất, độc đáo lẫn sự khác biệt mà chúng tôi mang đến đều làm hài lòng mọi game thủ cũng như sự an tâm cho chủ đầu tư.

Dưới đây là dự án Virus 1 được xây dựng tại Thành Phố Vinh – Nghệ An.

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết bản vẻ, hình ảnh hay cần thảo khảo dự án khách hàng có thể

Liên hệ : 0974372468

Green Box

This is lorem ipsum dolar set ament

Orange Bicycle

It is a long established fact that reader will be distracted by the readaits using torem the point custom

Read More
James Clayton
UI/UX Developer

Dự án thiết kế phòng game đẹp mang tên Virus 1 được chủ đầu tư đến từ Thành Phố Vinh, Nghệ An kế hợp với đơn vị thi công và thiết kế Rula Architects.

Đơn vị thi công: Rula Architects

Architect: Nguyễn Trung Kiên

year: 5/2019-7/2019

Trong chỗi hệ thống đầu tư và phát triển lĩnh vực phòng game của mang thương hiệu Virus với mô hình game Cyber độc đáo, đẹp mắt với nhiều điểm khác biệt. Như các bạn biết hiện nay hệ thống Virus của chúng tôi thiết kế tính đến cả dự án này là dự án thứ 5 mà chúng tôi thiết kế và thi công, được rải từ Bắc vào Nam.

Phòng game được thiết kế theo hạng mục Cyber hiện nay khá là phổ biến, và đó cũng là xu hướng đầu tư trong tương lai bởi dần dần quán nét cỏ, quán nét bình thường sẽ mất đi và thay thế vào đó là hạng mục Cyber kết hợp với dịch vụ ăn uống, coffe.

Rula chúng tôi hiện nay đang nhận thiết kế và thi công chỗi dự án mang tên Virus với nhiều nhà đầu tư khác nhau nhưng bản chất, độc đáo lẫn sự khác biệt mà chúng tôi mang đến đều làm hài lòng mọi game thủ cũng như sự an tâm cho chủ đầu tư.

Dưới đây là dự án Virus 1 được xây dựng tại Thành Phố Vinh – Nghệ An.

Mọi thông tin chi tiết bản vẻ, hình ảnh hay cần thảo khảo dự án khách hàng có thể

Liên hệ : 08497 437 24 68